Thomas R. Martin 418th Pilot
Missing Photo
Thomas R. Martin 418th P Alabama KIA 5 Nov 43 Gelsenkirchen Thomas R. Martin Crew